پست های تگ شده با: "آدرس استخرهای تحت پوشش شهرداری تهران"

 
  • استخر های تهران برای بانوان و آقایان

    استخر های تهران آدرس و شماره تلفن استخرهای تهران طرف قرارداد و تحت پوشش شهرداری برای بانوان و آقایان با آدرس و تلفن در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران این خبر از آخرین لیست برای سال ۹۷ تکمیل و تایید شده

     
  •